Kiến thức Tổng hợp thông tin chi tiết thuế về khoán hộ kinh doanh

Tổng hợp thông tin chi tiết thuế về khoán hộ kinh doanh

34
tong hop thue khoan ho kinh doanh

Hướng dẫn từ A-Z về thuế khoán hộ kinh doanh: Đối tượng áp dụng, cách tính mức thuế khoán, Thủ tục hồ sơ khai thuế khoán và những xử phạt vi phạm nộp chậm hồ sơ thuế khoán. Tất cả thông tin cụ thể cho người nộp thuế khoán có trong bài viết dưới đây của MISA eSign.

1. Thuế khoán hộ kinh doanh là gì?  

Thuế khoán là mức thuế trọn gói hàng tháng hay hàng quý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh phải nộp. Do mức thuế của những đối tượng này thấp nên thường mức thuế do Cơ quan thuế quy định một khoản cụ thể dựa trên những thông tin hồ sơ tự khai, doanh thu thực tế và cơ sở dữ liệu của người thực hiện nghĩa vụ thuế.

Phương pháp khoán là phương pháp áp dụng tính thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ doanh thu được Cơ quan thuế quy định cụ thể để tính mức thuế khoán cần nộp.
>>>Tổng hợp các loại thuế doanh nghiệp phải nộp trong năm 2021

Mức thuế khoán là tiền thuế và các khoản thu còn lại trong mức thuế cần nộp của hộ, sử dụng phương pháp nộp thuế khoán của Cơ quan thuế quy định.

tong hop thue khoan ho kinh doanh

2. Đối tượng áp dụng thuế khoán hộ kinh doanh

Phương pháp tính thuế khoán áp dụng với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo Thông tư 40/2021/TT-BTC:

Thuế khoán áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ..”

Ngoại trừ 02 trường hợp sau:

– Hộ và cá nhân kinh doanh lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai, thường là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô lớn, hoặc chưa đáp ứng về quy mô nhưng vẫn chọn áp dụng phương pháp kê khai.

– Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh, thường là những cá nhân không thường xuyên, không có địa điểm kinh doanh cố động, là chủ thầu xây dựng tư, cho thuê tài sản, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp

Hộ và cá nhân cần nắm rõ cách tính mức thuế khoán cần nộp với cơ quan thuế để tránh tình trạng nộp không đúng, đủ, khiến các bước thủ tục nộp thuế thêm phức tạp:

3. Cách tính thuế khoán hộ kinh doanh phải nộp

3.1 Nguyên tắc tính thuế khoán

– Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bao gồm thuế GTGT, thuế TNCN theo quy định của pháp luật hiện hành;

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh  có doanh thu từ dưới 100 triệu đồng trong năm dương lịch không phải nộp thuế GTGT và TNCN theo quy định của pháp luật;

– Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ kê khai thuế chính xác, đầy đủ, trung thực và đúng hạn, tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật nếu xảy ra sai phạm;

– Hình thức kinh doanh theo Nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống được xác định cho 01 người đại diện duy nhất không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN.

3.2 Cách tính mức thuế khoán hộ kinh doanh phải nộp

Khi cá nhân, hộ gia đình kinh doanh theo mô hình hộ kinh doanh cá thể thì có ba loại thuế cần phải đóng là: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân.

 • Thuế môn bài

Theo Khoản 1 Điều 3 và Khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài:

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn lệ phí môn bài.

Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm

Đọc thêm về thuế môn bài trong Chi phí thành lập doanh nghiệp bao gồm những gì?

 • Tính thuế GTGT, TNCN theo phương thức khoán

Theo quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC, nếu hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương thức khoán thì việc tính thuế phải nộp áp dụng theo công thức sau:

Số thuế GTGT phải nộp =  Tỷ lệ thuế GTGT x Doanh thu tính thuế GTGT 

Số thuế TNCN phải nộp =  Tỷ lệ thuế TNCN x Doanh thu tính thuế TNCN

Xem chi tiết về thuế TNCN trong bài viết tại đây.

Trong đó:

Tỷ lệ thuế GTGT và thuế TNCN do Bộ tài chính quy định cụ thể tại Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021.

thue khoan ho kinh doanh

Doanh thu tính thuế của hộ cá nhân kinh doanh (kể cả chưa thu được tiền)  = Tiền doanh thu bán hàng + Tiền gia công +Tiền cung ứng dịch vụ + tiền hoa hồng trong kỳ tính thuế.

Tiền hoa hồng trong kỳ tính thuế

= Khoản thưởng doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, thanh toán + Khoản trợ giá + Khoản bồi thường vi phạm hợp đồng + Doanh thu khác

 • Trường hợp được miễn giảm thuế khoán

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh cần thông báo tình trạng kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi có sự thay đổi. Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian ngừng/nghỉ kinh doanh của người nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế khoán được giảm. Số thuế khoán được giảm xác định như sau:

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ đủ 01 (một) tháng trở lên được giảm 1/3 số thuế khoán phải nộp của quý;

Trường hợp cá nhân nghỉ liên tục đủ 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế khoán phải nộp của quý, nếu nghỉ đủ 01 quý được giảm toàn bộ số thuế khoán phải nộp của quý;

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh chưa đủ 01 tháng thì không được giảm thuế khoán phải nộp của tháng.

4. Nộp hồ sơ khai thuế khoán

Với các hộ khoán thông thường: Tờ khai thuế Mẫu 01/CNKD

Mẫu số: 01/CNKD

Với hộ khoán nộp thuế theo từng lần phát sinh:

 • Tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD;

 • Bản sao hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng ngành nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán;

 • Bản sao biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

 • Bản sao minh chứng về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, dịch vụ như: Bảng kê thu mua nông sản trong nước, bảng kê hàng hóa xuất nhập khẩu, tài liệu minh chứng cho hàng hoá tự sản xuất…

5. Hướng dẫn nộp thuế khoán

– Hộ khoán nộp tiền thuế vào Ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc thông qua tổ chức uỷ nhiệm khi có Thông báo nộp thuế từ CQT.

– Thông báo nộp thuế gửi đến hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán chậm nhất là ngày 20/01 hằng năm đối với hộ ổn định từ đầu năm và ngày 20 hằng tháng đối các trường hợp khác.

– Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, hộ cá nhân sẽ được nhận Giấy chứng nhận nộp tiền của Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại như một minh chứng về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp nộp thuế khoán thông qua uỷ nhiệm thì hộ cá nhân kinh doanh sẽ nhận được chứng từ thu thuế.

– Hộ khoán có thể nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile và thanh toán trực tuyến bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng.

6. Hạn kê khai thuế khoán của hộ kinh doanh cá thể

Hộ kinh doanh cá thể thực hiện kê khai thuế khoán một năm một lần theo Tờ khai mẫu số 01/CNKD tại chi cục thuế khu vực có địa điểm kinh doanh sản xuất của hộ kinh doanh với hạn cuối là ngày 15/12 của năm trước. Lưu ý có sự khác biệt trong hạn nộp thuế tại một số trường hợp sau:

 • Với hộ kinh doanh cá thể mới bắt đầu kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh, quy mô sản xuất trong năm thì hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế là 10 ngày từ khi có sự thay đổi kinh doanh.

 • Với hộ khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng lần phát sinh do Cơ quan thuế cấp thì hạn cuối nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

Rất nhiều cá nhân và hộ kinh doanh còn bất cẩn trong việc lưu ý thông tin về thời hạn nộp thuế, dẫn đến tình trạng phát sinh hành vi sai phạm dưới đây.

Chậm nộp hồ sơ khai thuế

Xử lý vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC:

Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

STT

Hành vi sai phạm

Mức phạt

1

Nộp hồ sơ chậm 01 ngày đến 05 ngày so với thời hạn, có tình tiết giảm nhẹ

 • Phạt cảnh cáo

2

Nộp hồ sơ chậm 01 ngày đến 10 ngày so với thời hạn

 • Phạt tiền 700.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 400.000 đồng

 • Nếu tình tiết tăng nặng: tối đa không quá 1.000.000 đồng

3

Nộp hồ sơ chậm trên 10 ngày đến 20 ngày so với thời hạn quy định

 • Phạt tiền 1.400.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 800.000 đồng

 • Nếu tình tiết tăng nặng: tối đa không quá 2.000.000 đồng

4

Nộp hồ sơ chậm từ trên 20 ngày đến 30 ngày so với thời hạn quy định

 • Phạt tiền 2.100.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 1.200.000 đồng

 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa không quá 3.000.000 đồng

5

Nộp hồ sơ chậm từ trên 30 ngày đến 40 ngày so với thời hạn quy định

 • Phạt tiền 2.800.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 1.600.000 đồng

 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa không quá 4.000.000 đồng

6

Nộp hồ sơ chậm từ trên 40 ngày đến 90 ngày so với thời hạn quy định

Nộp hồ sơ chậm trên 90 ngày so với thời hạn quy định, không phát sinh số thuế phải nộp

Không nộp hồ sơ khai thuế, không phát sinh số thuế phải nộp

Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý  thời trên 90 ngày so với thời hạn quy định, tính từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ cho đến trước thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm

 • Phạt tiền 3.500.000 đồng

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ: tối thiểu 2.000.000 đồng

 • Nếu có tình tiết tăng nặng: tối đa không quá 5.000.000 đồng

7. Lưu ý khi áp dụng thuế khoán

– Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải thực hiện chế độ kế toán.

– Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh cần lưu trữ các loại hoá đơn, hợp đồng, chứng từ về hàng hoá, dịch vụ và sẵn sàng xuất trình cho Cơ quan thuế khi có yêu cầu.

– Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh

 • Những đối tượng này cần  thông báo đến CQT chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh, trừ trường hợp ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh do Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

 • CQT điều chỉnh số thuế khoán hộ kinh doanh cần nộp theo thông báo của người nộp thuế về  thời gian ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh

Như vậy, bài viết của MISA eSign đã cung cấp cái nhìn toàn diện về thuế khoán cho đối tượng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác, đúng hạn, tránh những rủi ro không đáng có trong quá trình, thủ tục nộp thuế khoán. Cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian cho bài viết này!

Đọc thêm các bài viết khác của MISA eSign tại:

>>>Nên thành lập công ty hay hộ kinh doanh

>>>Hướng dẫn 03 cách tra cứu ngành nghề kinh doanh mới nhất 2022

>>>Thủ tục thành lập công ty doanh nghiệp cần biết

Khách hàng có nhu cầu tư vấn miễn phí về chữ ký số MISA eSign xin vui lòng liên hệ hotline 090 488 5833 hoặc đăng ký tại đây:

5/5 - (1 bình chọn)